Ngày 11 tháng 8 năm 1935

☀ Chủ Nhật
11
🌙 Tháng Bảy
13
Năm Ất Hợi
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm