Ngày 11 tháng 9 năm 2019

☀ Thứ Tư
11
🌙 Tháng Tám
13
Năm Kỷ Hợi
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm