Ngày 11 tháng 9 năm 2020

☀ Thứ Sáu
11
🌙 Tháng Bảy
24
Năm Canh Tí
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm