Ngày 12 tháng 1 năm 1960

☀ Thứ Ba
12
🌙 Tháng Chạp
14
Năm Kỷ Hợi
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm