Ngày 12 tháng 10 năm 1940

☀ Thứ Bảy
12
🌙 Tháng Chín
12
Năm Canh Thìn
Tiết Hàn Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm