Ngày 12 tháng 10 năm 2024

☀ Thứ Bảy
12
🌙 Tháng Chín
10
Năm Giáp Thìn
Tiết Hàn Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Giáp Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm