Ngày 12 tháng 12 năm 2020

☀ Thứ Bảy
12
🌙 Tháng Mười
28
Năm Canh Tí
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm