Ngày 12 tháng 2 năm 1960

☀ Thứ Sáu
12
🌙 Tháng Giêng
16
Năm Canh Tí
Tiết Lập Xuân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm