Ngày 12 tháng 3 năm 1926

☀ Thứ Sáu
12
🌙 Tháng Giêng
28
Năm Bính Dần
Tiết Kinh Trập
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm