Ngày 12 tháng 3 năm 1940

☀ Thứ Ba
12
🌙 Tháng Hai
4
Năm Canh Thìn
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm