Ngày 12 tháng 5 năm 1926

☀ Thứ Tư
12
🌙 Tháng Tư
1
Năm Bính Dần
Tiết Lập Hạ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Sửu
Tháng Quý Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm