Ngày 12 tháng 5 năm 1929

☀ Chủ Nhật
12
🌙 Tháng Tư
4
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Hạ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm