Ngày 12 tháng 5 năm 2020

☀ Thứ Ba
12
🌙 Tháng Tư
20
Năm Canh Tí
Tiết Lập Hạ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm