Ngày 12 tháng 6 năm 2020

☀ Thứ Sáu
12
🌙 Tháng Tư (nhuận)
21
Năm Canh Tí
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm