Ngày 12 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Hai
12
🌙 Tháng Bảy
8
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm