Ngày 12 tháng 8 năm 1960

☀ Thứ Sáu
12
🌙 Tháng Sáu (nhuận)
20
Năm Canh Tí
Tiết Lập Thu
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thân
Tháng Quý Mùi nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm