Ngày 12 tháng 9 năm 1929

☀ Thứ Năm
12
🌙 Tháng Tám
10
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm