Ngày 12 tháng 9 năm 1989

☀ Thứ Ba
12
🌙 Tháng Tám
13
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm