Ngày 13 tháng 1 năm 1928

☀ Thứ Sáu
13
🌙 Tháng Chạp
21
Năm Đinh Mão
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm