Ngày 13 tháng 2 năm 1925

☀ Thứ Sáu
13
🌙 Tháng Giêng
20
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Xuân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm