Ngày 13 tháng 2 năm 1958

☀ Thứ Năm
13
🌙 Tháng Chạp
25
Năm Đinh Dậu
Tiết Lập Xuân
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm