Ngày 13 tháng 2 năm 1963

☀ Thứ Tư
13
🌙 Tháng Giêng
20
Năm Quý Mão
Tiết Lập Xuân
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm