Ngày 13 tháng 3 năm 1925

☀ Thứ Sáu
13
🌙 Tháng Hai
19
Năm Ất Sửu
Tiết Kinh Trập
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thân
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm