Ngày 13 tháng 3 năm 1958

☀ Thứ Năm
13
🌙 Tháng Giêng
24
Năm Mậu Tuất
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm