Ngày 13 tháng 5 năm 2010

☀ Thứ Năm
13
🌙 Tháng Ba
30
Năm Canh Dần
Tiết Lập Hạ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm