Ngày 13 tháng 5 năm 2019

☀ Thứ Hai
13
🌙 Tháng Tư
9
Năm Kỷ Hợi
Tiết Lập Hạ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm