Ngày 13 tháng 6 năm 1928

☀ Thứ Tư
13
🌙 Tháng Tư
26
Năm Mậu Thìn
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm