Ngày 13 tháng 6 năm 1958

☀ Thứ Sáu
13
🌙 Tháng Tư
26
Năm Mậu Tuất
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm