Ngày 13 tháng 6 năm 1963

☀ Thứ Năm
13
🌙 Tháng Tư (nhuận)
22
Năm Quý Mão
Tiết Mang Chủng
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Đinh Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm