Ngày 13 tháng 6 năm 1992

☀ Thứ Bảy
13
🌙 Tháng Năm
13
Năm Nhâm Thân
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Bính Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm