Ngày 13 tháng 6 năm 2016

☀ Thứ Hai
13
🌙 Tháng Năm
9
Năm Bính Thân
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm