Ngày 13 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Năm
13
🌙 Tháng Năm (nhuận)
21
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm