Ngày 13 tháng 7 năm 2020

☀ Thứ Hai
13
🌙 Tháng Năm
23
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm