Ngày 13 tháng 9 năm 2010

☀ Thứ Hai
13
🌙 Tháng Tám
6
Năm Canh Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm