Ngày 14 tháng 1 năm 1955

☀ Thứ Sáu
14
🌙 Tháng Chạp
21
Năm Giáp Ngọ
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm