Ngày 14 tháng 1 năm 2010

☀ Thứ Năm
14
🌙 Tháng Mười Một
30
Năm Kỷ Sửu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm