Ngày 14 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Bảy
14
🌙 Tháng Tám
25
Năm Quý Dậu
Tiết Hàn Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm