Ngày 14 tháng 10 năm 1940

☀ Thứ Hai
14
🌙 Tháng Chín
14
Năm Canh Thìn
Tiết Hàn Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm