Ngày 14 tháng 10 năm 1943

☀ Thứ Năm
14
🌙 Tháng Chín
16
Năm Quý Mùi
Tiết Hàn Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm