Ngày 14 tháng 10 năm 1992

☀ Thứ Tư
14
🌙 Tháng Chín
19
Năm Nhâm Thân
Tiết Hàn Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Canh Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm