Ngày 14 tháng 10 năm 2016

☀ Thứ Sáu
14
🌙 Tháng Chín
14
Năm Bính Thân
Tiết Hàn Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Mậu Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm