Ngày 14 tháng 11 năm 1960

☀ Thứ Hai
14
🌙 Tháng Chín
26
Năm Canh Tí
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm