Ngày 14 tháng 12 năm 2020

☀ Thứ Hai
14
🌙 Tháng Mười Một
1
Năm Canh Tí
Tiết Đại Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm