Ngày 14 tháng 5 năm 1926

☀ Thứ Sáu
14
🌙 Tháng Tư
3
Năm Bính Dần
Tiết Lập Hạ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Quý Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm