Ngày 14 tháng 5 năm 1928

☀ Thứ Hai
14
🌙 Tháng Ba
25
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Hạ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm