Ngày 14 tháng 5 năm 1929

☀ Thứ Ba
14
🌙 Tháng Tư
6
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Hạ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm