Ngày 14 tháng 5 năm 1989

☀ Chủ Nhật
14
🌙 Tháng Tư
10
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Hạ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm