Ngày 14 tháng 6 năm 1935

☀ Thứ Sáu
14
🌙 Tháng Năm
14
Năm Ất Hợi
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm