Ngày 14 tháng 6 năm 2020

☀ Chủ Nhật
14
🌙 Tháng Tư (nhuận)
23
Năm Canh Tí
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm