Ngày 14 tháng 6 năm 2024

☀ Thứ Sáu
14
🌙 Tháng Năm
9
Năm Giáp Thìn
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Canh Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm